Skip to content

Finn kredittkortet som har billigste rente

På dagens marked finnes det utallige tilbydere av kredittkort. Både tradisjonelle banker og typiske forbruksbanker kan tilby ulike kreditter. Det vil være store variasjoner i markedet, og rentenivået varierer fra under 15 %, til over 30 %. De fleste tilbyr også en rentefri periode, men dette gjelder ikke alle. Noen banker tilbyr ikke rentefri periode, mens andre mellom 45 og 60 dager rentefritt. Hvor lang rentefri periode som tilbys, bør regnes med når du skal sammenligne tilbudene.

Ulike tilbud

I en Aftenposten rapport kan du lese om nordmenns forhold til kreditt. I de fleste husstander i landet vil du finne minst ett kort, men mange har flere. Disse er ofte en del av en pakkeløsning bankene tilbyr når du oppretter et kundeforhold. Hvilken rente disse kortene har, avhenger av hvilken bank som leverer dem. Hvilke bonusordninger som følger med dikteres også av bankene. De fleste tradisjonelle banker tilbyr kort med middels høy rente og rabattordninger.

  • Rabatter hos samarbeidspartnere
  • Opptjening av bonuspoeng
  • Rabatter på drivstoff

Får å få mest mulig ut av kortene og de ulike tilbudene, velger mange å ha flere kort. På denne måten kan du benytte deg av alle de ulike tilbudene. Du kan også spare penger, eller tjene poeng som senere kan byttes inn i flybilletter. Mange kjører også kampanjer, slik at du får mer rabatt hos ulike samarbeidspartnere. Hvis du benytter deg av disse tilbudene, og betaler utestående beløp umiddelbart kan du spare mye.

Sammenligne kredittkort

De fleste tradisjonelle banker har omtrent samme rentenivå. Handlekontoer og kort levert av for eksempel nettbutikker eller flyselskaper, ligger gjerne litt høyere. For å finne det kortet som har lavest rente, må du sammenligne tilbudene. Dette kan du gjøre på forskjellige måter. Du kan for eksempel undersøke hva den enkelte banken tilbyr, og selv lage en oversikt. Du kan også benytte deg av en sammenligningstjeneste som lager en oversikt basert på kriteriene du oppgir.

  • Effektiv rente
  • Bonusordning
  • Rentefri periode

Nedbetaling av kredittkort

For å gjøre det billigst mulig å betale ned kredittgjeld, bør du betale kredittregningen i tide. På denne måten unngår du i de fleste tilfeller å betale renter. Hvis du mot formodning ikke har rentefri periode, vil du likevel spare mye. Hvor mye du betaler hver måned i renter avhenger av rentesatsen, og hvor mye du har benyttet deg av. Hovedregelen er at du skal kunne betale ned lånt kreditt på fem år.

Slik påvirkes renten

Når du sammenligner ulike korttilbydere, kan de operere med ulike renter. Noen informerer om effektiv rente, andre om nominell rente. Forskjellen på disse er hva som legges til grunn for beregningen. Nominell rente er kun rentene, mens effektiv rente er det du betaler til sammen for renter, gebyrer og andre løpende kostnader. Et kort som har lav nominell rente kan ha høyere effektiv rente, avhengig av hvor høye gebyrer som kreves i tillegg.

Velg riktig kredittkort

For å finne det rimeligste tilbudet på kort, må du sammenligne. Du må også være bevisst på hvilke faktorer du sammenligner. Siden utgiftene til kredittkort bestemmes av både renter og gebyrer, må du se på de samlede kostnadene. Du bør også ta med i beregningen hvor snart du kan nedbetale lånt kreditt. Har du en ordnet økonomi, kan du trygt ha høyere kredittramme. Har du ikke dette, bør du velge en lavere ramme.

Hvilke kredittkort som er mest lønnsomt varierer fra husstand til husstand, og hva du bruker penger på. Noen som reiser mye, vil få mer ut av et kort hvor mange tjener bonuspoeng, enn en som ikke reiser. Det alle er tjent med derimot er lav rente. Siden rentenivået bestemmer hvor mye ekstra du må betale tilbake er det gunstig med et lavt nivå. Slik begrenser du utgiftene, i tilfelle du ikke kan nedbetale utestående kreditt ved forfall.

Påvirkning fra gjeldsregistret

Med det nye gjeldsregistret får du en bedre oversikt over din personlige økonomi. Du kan enkelt logge inn og se hvor mye du skylder i usikret gjeld. Samtidig har du ofte oversikt over andre lån, som bolig- og billån, i nettbanken. Det som er viktig å vite med tanke på kredittkort-gjeld, er at det er rammen på kortet som regnes som gjeld. Har du for eksempel en kredittramme på 50 000 kroner, vil hele beløpet registreres som gjeld.

Dette gjelder uansett hvor mye kreditt du har benyttet deg av. Skal du for eksempel søke boliglån, er dette viktig å tenke på. Har du flere kort du ikke bruker, og som står i null, kan det lønne seg å avbestille disse. Det er en enkel måte å redusere registrert gjeld på. Regelen sier at du ikke kan ha mer lån enn fem ganger brutto årslønn. Dette gjelder uansett om du er enslig, eller et par.

Hjelpemidler for sammenligning

Skal du sammenligne de ulike tilbudene bankene opererer med kan du gjøre det på flere måter. Du kan selv innhente all informasjonen fra bankene. Dette tar tid, og du må selv føre en oversikt. Eller du kan benytte deg av en tjeneste som sammenligner etter bestemte kriterier. Det finnes flere ulike tilbydere av sammenligningstjenester på nett. De fleste låneportaler og tilbydere av sammenligning av lån, vil også tilby sammenligning av kredittkort.

Begge metodene kan være mangelfulle. De fleste hjelpemidlene på nett tilbyr kun en oversikt over bankene de samarbeider med. Denne listen kan derfor være noe mangelfull. For best resultat, kan det være en fordel å kombinere begge metodene. På denne måten kan du finne banker du selv ikke ville tenkt på. Samtidig finner du enkelt informasjon på nettsidene til de tradisjonelle bankene. Undersøker du alle tilbudene på markedet, finner du til slutt det beste.

Søke på flere kort

Det er først når du får innvilget kreditt, du med sikkerhet vet hvilken rente du får. For å være sikker på at du får den beste renten, bør du søke flere banker. På denne måten får du flere å velge mellom. Det finnes også applikasjoner med oversikt over usikret gjeld du har. Her kan du enkelt se hvilken bank som tilbyr den laveste renten. I noen tilfeller kan du si opp kortene du ikke ønsker å benytte deg av.

Sammenligning er nøkkelen

For å finne det beste tilbudet må du sammenligne. Når du sammenligner, får du en idé om hva den enkelte banken tilbyr. Har du en oversikt over egen økonomi, kan du enkelt finne det beste tilbudet. Sørger du samtidig for å betale utestående beløp innen fristen, vil du oftest unngå renter. Da vil ikke nivået på rentene ha stor betydning for hva den totale summen vil bli.

Print Friendly, PDF & Email