Slik kan du gjøre deg selv lykkeligere
© Getty Images

Rådene som gjør deg lykkeligere

Hvordan blir du din egen lykkes smed? Her er fire konkrete tips fra vår faste psykolog.

2. august 2017 av Cathrine Moestue

Cathrine Moestue
Organisasjonspsykolog og CMCT (Cialdini Method Certified Trainer).
Driver Moestue Consulting. Hun jobber med å trene ledere og privatpersoner i bevisst påvirkning; å øke deres gjennomslag og å hjelpe dem å gjennomskue uetiske påvirkere. 

Hva er meningen med livet? Spørsmålet er blitt stilt i uminnelige tider, uten at vi forventer å finne et svar. Men det finnes, overraskende nok, noen konkrete tips vi kan ta til oss fra psykologisk forskning. For i stor kontrast til det vi blir fortalt i eventyrene, kommer ikke lykken ridende inn på en hvit hest eller overrasker oss på noen som helst måte. Det er ikke engang noe som skjer med deg. Lykke er noe du dyrker frem helt på egen hånd. Det er faktisk bare ti prosent av variasjonen i folks lykkefølelse som kan bli forklart med forskjellen i våre ulike livssituasjoner. 

Den største delen av det som definerer lykkefølelsen, er dermed vår personlighet, og mer trenbart, våre tanker og vår adferd. Vi har vel alle tenkt at lykke kommer fra å være rik eller vakker eller å leve et stressfritt liv, men virkeligheten er at disse tingene ikke har så mye med langsiktig lykke å gjøre. 

Faktisk kan det å være lykkelig bli kokt ned til én ting: Lykke er summen av dine valg i livet. Så selv om vi ikke forventer å finne fasiten, kan vi likevel lære å bli lykkelige, eller i alle fall lykkeligere enn vi er nå. Folk som allerede er lykkelige, synes intuitivt å forstå dette, og livene deres er bygd på følgende grunnpilarer:

• De setter av tid til familie og venner.

• De er takknemlige for det de har.

• De føler en mening med det de gjør.

• De lever i nuet. 

1. Sett av tid til andre.

Hvordan kan vi være lykkelige over tid? Forskningens svar er tydelig: Øv, øv og øv mer. Den gode nyheten er at våre valg, tanker og handlinger kan påvirke lykkefølelsen, det er ikke bare arv og tilfeldigheter i livet som avgjør. Det er ikke så lett som å skru på en bryter, men du kan skru opp nivået på lykkefølelsen din. Det gjør vi ved å være sammen med andre mennesker som er glade, vi kan investere mer i de relasjonene som gir oss gode følelser. 

Det å være sammen med andre som er fornøyde, er en ren vitamininnsprøytning for eget humør. Og da skjer det noe magisk: Når humøret ditt stiger, gir du noe tilbake til dem rundt deg. Det noe klisjebelastede sitatet «smil til verden, og verden smiler til deg» sier noe om klokskapen i gjensidighetsregelen, at vi alltid kan være den første til å gi et smil. Det er en god investering.

 Selv om det er lett å ta venner og familie for gitt, trenger disse relasjonen mye investering. Bygg opp din følelsesmessige konto ved å si snille ord og gjøre gode handlinger. Vær forsiktig med kritikk. La folk få vite at du setter pris på det de gjør for deg og at du er glad for å ha dem i livet ditt. Husk at det finnes alltid noe positivt å si om andre! Har du dyrket dine relasjoner før du trenger støtte fra dem, øker sjansen for lykke-følelsen din.

Rådene som gjør deg lykkeligere
© Getty Images

2. Praktiser takknemlighet.

Og det betyr så mye mer enn å si takk! Det innebærer å ha en nysgjerrig mental innstilling og en takknemlighet for livet. Det er lett å gå gjennom livet uten å gjenkjenne hvor heldige vi har vært. Ofte skal det en alvorlig sykdom eller en tragisk hendelse til for at vi skal forstå alt vi har å være takknemlige for. Ikke vent til noe slikt skjer med deg. Du kan allerede i dag forplikte deg til å starte med noen praktiske «lykkeøvelser».

Identifiser minst én ting hver dag som du setter pris på med livet ditt. Når du oppdager at du tenker utakknemlige tanker, forsøk å snu dem til å finne noe du er takknemlig for. For eksempel kan du endre tanken «søsteren min glemte bursdagen min i dag» til «søsteren min har alltid vært der for meg når livet har vært tøft». La takknemlighet være den siste tanken du tenker før du legger deg, og den første tanken du tenker om morgenen.

Et veldig unorsk, men samtidig effektivt tips, er å dyrke optimismen. Det handler om å utvikle en vane med å se det positive ved ting. Du trenger ikke å lyve eller være overfladisk. Vanskelige og grusomme ting skjer med oss av og til, og det er dumt å late som noe annet, men du trenger ikke å la det negative farge holdningen din til livet. Hvis du ikke er en optimistisk person av natur, kan det ta tid å endre din pessimistiske tenkning. Start med å gjenkjenne de negative tankene når du har dem. Så tar du ett steg tilbake og stiller deg selv disse spørsmålene:

• Er situasjonen virkelig så ille som jeg tenker nå?

• Er det andre måter å se denne situasjonen på?

• Hva kan jeg lære fra denne erfaringen som jeg kan bruke i fremtiden?Slik kan du gjøre deg selv lykkeligere
© Getty Images

3. Finn meningen med det du gjør.

Vi skaper vår egen virkelighet i mye større grad enn vi tror. Forskning viser at mennesker som streber mot et mål eller gjennomfører en visjon, om det så er hagearbeid, å ta seg av barn eller finne sin åndelighet, er lykkeligere enn de som ikke har slike målsettinger. Det å ha et mål gir oss en retning og en mening med livet, det styrker selvfølelsen og bringer folk sammen. Å definere hva målet ditt er, er ikke like viktig som selve prosessen med å jobbe mot målet og ikke minst at prosessen er betydningsfull for deg. Prøv å få dine daglige aktiviteter til å være i tråd med dine langsiktige mål og verdier i livet. Er du engasjert i noe du elsker å holde på med? Hvis ikke, kan du stille deg selv disse spørsmålene, så du kan komme nærmere din mening med livet:

• Hva gir meg energi eller inspirerer meg?

• Hva er mine stolteste øyeblikk?

• Hvordan vil jeg at andre skal huske meg?

4. Lev her og nå.

Det er utrolig viktig for lykkefølelsen at vi lever i nuet. Ikke utsett gleden mens du venter på at livet skal være mindre hektisk. Den dagen kommer kanskje aldri. Isteden, se etter muligheter til å ta vare på øyeblikket og de små gledene i livet mens du har det hektisk. Fokuser på det positive her og nå, slutt å sammenligne deg med andre og la være å ønske at du gjorde noe annet. Ikke bruk tiden på å gruble over fortiden eller bekymre deg for fremtiden. Ta deg tid til å stoppe opp og lukte på blomstene.

Albert Einstein sa det kanskje best: «Det er bare to måter å leve livet sitt på. Den ene som om ingenting var et mirakel, og den andre som om alt var det». Så hva venter du på?  

Lik Stella på Facebook!