Derfor bør du være litt mer barnslig.

La din indre seksåring bestemme litt oftere. Vi voksne har mye å lære fra barns væremåte.

30. august 2016 av Siri Skaustein
Lær av barns evne til å være fordomsfrie

Cecilie Schou Andreassen, doktor i psykologi og psykologspesialist, mener vi kan hente mye fra barns væremåte. 

1. Uten fordommer

Barn møter hverandre med blanke ark. De ser en annen person av omtrent samme størrelse som seg selv, og går dermed ut ifra at hun eller han er en potensiell venn. Når gikk du sist bort til noen du syntes så spennende ut, bare for å presentere deg?

Barnslig tips: – Når vi ikke har kunnskap og er usikre, har vi behov for å beskytte oss. Det er nyttig å øve seg på å se seg selv utenfra og andre innenfra. Slik blir man mer bevisst eget og andres perspektiv, og har lettere for å endre på holdninger i en gitt situasjon. Finn noe positivt hos andre, og fokuser på det. 

Lær av barns evne til å glede seg over små ting

2. Små barn – Store gleder

Barn lar seg begeistre av en maur, hvis det er dét som befinner seg foran nesen deres. Er vi for kravstore til hva som kan skape glede?

Barnslig tips: – Oppmerksomt nærvær handler om å være til stede i eget liv. I en travel hverdag har vi en tendens til å skynde oss videre uten å legge merke til de små gledene. Nyttige virkemidler for å tvinge seg bort fra en stressende hverdag, er aktiviteter som yoga og meditasjon. I tillegg kan det være en god idé å plotte inn tid til fri disposisjon i en ganske full kalender. 

Lær av barns evne til å si nei

3. Nei!

Få ord blir uttalt med like stor overbevisning som et nei fra et barn. Ubevisst setter barnet dermed grenser som frigjør energi til å ta egne valg. Som voksne lar vi altfor ofte andre ta disse valgene for oss, fordi vi ikke tør å si nei.

Barnslig tips: – Ja-mennesker bør tenke på at et «nei» er et «ja» til tydelighet. Våg å sette grenser. I tillegg til å frigjøre energi til å gjøre egne valg, kan det også gjøre omgivelsene tryggere på deg. Måten du sier nei på, er selvsagt av betydning. Vær tydelig, høflig, skap blikkontakt og smil gjerne. 

Lær av barns evne til å være til stede i øyeblikket

4. Til stede i øyeblikket

Barn er gjerne fullstendig oppslukt av det de holder på med. De starter et prosjekt, konsentrerer seg fullt og helt om oppgaven, og går videre først når prosjektet er fullført.

Barnslig tips: – I psykologien opererer vi med begrepet «flyt» om slike optimale situasjoner. Mål, motivasjon og intensjon er sentralt for å oppnå en slik flyt. For lite utfordrende aktiviteter vil resultere i kjedsomhet, mens altfor utfordrende aktiviteter vil resultere i frustrasjon og engstelse. Det viktigste er å ha et klart mål, få relevante tilbakemeldinger og å ha balanserte utfordringer. 

Lik Stella på Facebook!