Kontakt Stella

Har du en god historie, eller en god opplevelse du ønsker å dele med våre lesere? Er du, eller kjenner du, en ekte Stelladame som har lykkes eller fortjener en plass i bladet? Skriv til oss – kanskje vi bruker det i bladet, på nettsiden eller som inspirasjon til å bli enda bedre!

E-postadresse: 
[email protected]

Postadresse:
Bonnier Media AS
Postboks 61 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 6
0158 Oslo


KUNDESERVICE

Alle henvendelser vedrørende velkomstgaver, abonnement, adresseforandring, innbetalinger, verving, vervepremier, klubbtilbud, tidligere utkomne blader m.m. bes rettet til abonnementsavdelingen hos Kundeservice. Ønsker du å endre abonnementet, må disse endringene være oss i hende senest 5 dager etter at du har mottatt bladet. Husk å oppgi abonnementsnummer ved alle henvendelser. Dette nummeret finner du på girokortet.

Bonniers Kundeservice
Postboks 1188 Sentrum
0107 Oslo
Telefon: 23 06 87 03
Telefaks: 23 06 87 30

Åpningstider:
Mandag- fredag: 09.00-17.00

www.kundeservice.com

Mail: [email protected]


ANNONSESALG

Bonnier Media AS
Postboks 1019 Sentrum
0104 Oslo

Telefon: 22 04 73 00
Telefaks: 22 04 73 01

Annonsedirektør: Trond Juliussen, [email protected]

Salgssjef nett: Stian Johansen, [email protected]


REDAKSJONEN

E-post: [email protected] 

Sjefredaktør: Ida Halvorsen Kemp [email protected] 

Mote- og skjønnhetsansvarlig: Marthe E. Jakobsen [email protected]

Art Director: Ida Bru [email protected]

Webansvarlig: Marthe E. Jakobsen [email protected]

Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for manuskripter, bilder og illustrasjoner som ikke er bestilt. Magasinet/nettsiden må kun siteres med tydelige kildehenvisninger. Gjenbruk av redaksjonelt stoff tillates kun etter avtale. Redaksjonelt stoff fra magasinet/nettsiden må ikke brukes i ervervsøyemed.


UTGIVER

Bonnier Media AS
Postboks 61 Sentrum
0101 Oslo