Det er mye penger å hente om du velger karriere litt annerledes, ifølge Stellas økonomiekspert.
Det er mye penger å hente om du velger karriere litt annerledes, ifølge Stellas økonomiekspert. © Getty Images

Tjen fett på å velge utradisjonelt

Kvinner må tørre å tenke lønn når de velger utdanning. Det venter nemlig millioner når du ikke bare tenker med hjertet.

HJERTE, SMERTE

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Nordea viser at kun 16 prosent av kvinnelige studenter har «utsikter til høy lønn» inne blant topp tre-kriterier for valg av studieretning. Blant mannlige studenter er denne andelen 28 prosent. Et resultat som forventet, kan man kanskje si. Men lønnsforskjellen mellom klassiske kvinne- og mannsdominerte yrker er rett og slett for stor til at man bare kan trekke på skuldrene av et slikt resultat.

Tips når du skal på jobbintervju

Ekspertens beste økonomitips

Man kan vel trygt si at mange kvinner velger mer med hjertet når det gjelder valg av utdannelse. Men i kampen om den første boligen eller i kjølvannet av et samlivsbrudd får man smertelig erfare hvilke begrensninger som melder seg hvis man har valgt de klassiske kvinnedominerte yrkesveiene med dertil lønnsnivå.

Størrelsen på lønnen er ikke alt, men betyr mye for vesentlige ting som hvor man har råd til å bo og hva man kan unne seg i hverdagen.


OVER 8 MILLIONER KRONER I FORSKJELL

I gjennomsnitt tjener menn 17 prosent mer enn kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Gjennom et helt arbeidsliv på 40 år summerer denne forskjellen seg opp til 2,2 millioner kroner (for gjennomsnittlig lønnsnivå).

Bryter man ned statistikken på ulike bransjer finner man dypere forskjeller. Lengden på utdannelse spiller selvsagt inn. Men også hvilken type bransje man velger er avgjørende for hvilket lønnsnivå man kan vente seg.

En kvinne med høyere utdannelse i olje- og gassnæringen tjener 44 prosent mer enn tilsvarende utdannelsesnivå innenfor helse og sosiale tjenester. Det skal sies at lønnspresset i oljenæringen har vært stor, og at dette således er å gå til ytterpunktene.

Men likevel, valgmuligheten er der. Forskjellen gjennom et yrkesliv utgjør nærmere 8,5 millioner etter skatt - hvis lønnsnivåene holder seg. Snakk om pensjonssparing!

Kvinner har fortsatt en lønnskamp å kjempe når vi ser at det er vesentlig forskjell på menns og kvinners lønn innenfor samme bransje og utdannelsesnivå. Men ved å søke seg bort fra de typiske kvinnedominerte yrkene, så får man en gratis gevinst ved at lønnsnivået generelt er høyere. Høyere studier innenfor ingeniørfag og økonomi er en god billett for kvinner som tenker å gjøre noe med lønnsstatistikken.


MÅ TØRRE Å VELGE DE «HARDE FAGENE»

Selv om kvinner har inntatt de fleste fagområder innenfor høyere utdanning, er det ennå fag som nesten utelukkende velges av menn og vise versa. Det er flest menn på de såkalte «harde» realfagene. Dette til tross for at resultatene fra videregående viser at jentene går ut fra skolen med bedre karakterer enn guttene i matematikk og fysikk (SSB, 2009).

Siden det ikke er kunnskapene det skorter på, er det nærliggende å tro at jenter velger ut fra andre verdier enn gutter.

Det ligger en samfunnsutfordring i å styrke realfagenes status, spesielt blant kvinner. Til tross for at jenter scorer bedre enn gutter for disse fagområdene, så velger de dem bort. Hadde flere jenter fått øynene opp for forskjellen i livslønn, så kunne det kanskje ha bidratt. De store tallene gjør bildet tydeligere. Men det må også gjøres et arbeid i å formidle fagene og hvilke jobbmuligheter som venter lenger frem på en måte som appellerer sterkere til kvinner.

Det er ikke bare innen helse og omsorgs-sektoren man får «jobbe med andre mennesker». «Grafisk design» er heller ikke eneste mulighet til å kunne utfolde seg kreativt i yrkeslivet. Begge deler kan oppfylles innenfor eksempelvis ingeniøryrker. Som attpåtil er en yrkesretning som er godt betalt - og som Norge ikke kan få nok av.


Mer om jobb og karriere:

Hvordan skrive jobbsøknad

Eksempel på jobbsøknad

Eksempel på perfekt CV

Mal på CV

Tips til jobbintervju

Jobbskolen 5: Personlig branding

Jobbskolen 4: Rett på sak

Sovetips: 10 råd for bedre søvn

Bli en stressmestrer

Lik Stella på Facebook!