Generalsekretær i Connect Norge, Mona Hellund, med inspirasjonsforedrag

© Andrea Brygard

- Ta ordet og skryt av deg selv

Hvordan skal vi få flere kvinnelige ledere? Stella ble med på seminar for å finne løsningen.

27. april 2012 av Andrea Brygard

- Du må selv ta ordet og bli lagt merke til. Grip mulighetene, oppfordrer generalsekretær i Connect Norge, Mona Hellund. Foran seg har hun et ivrig og engasjert publikum på rundt 65 unge norske, kvinnelige nærligslivsarbeidere og studenter mellom 23 og 35 år.

Vi er på seminar i regi av talentnettverket Nova Networks i Oslo Kongressenter. Et seminar med tittelen «Neste generasjons kvinnelige ledere». Her skal nevnte målgruppe bli inspirert til å søke seg mot høye stillinger og til å kjempe for like karrieremuligheter i næringslivsnorge gjennom foredrag og paneldebatter.

© stellamagasinet.no

EN SKJEVDELING

Mona Hellund har selv etablert flere virksomheter og jobbet seg opp i næringslivet. Hun holder et inspirerende foredrag om hvordan kvinner kan og må gjøre seg mer synlige på arbeidsplassen, hvordan makt er noe man tar, ikke får, og om hvorfor det er viktig å skryte litt av seg selv. - Bli synlig, skriv leserinnlegg, delta i debatter og jobb positivt med din mentale hygiene, er essensen i Hellunds budskap. Hun mener også at man som kvinne er helt nødt til å ofre noe, enten det er venninner, hobbyer eller kanskje til og med familie, for å nå så langt man vil.

Hvordan skrive jobbsøknad

Eksempel på jobbsøknad

Mal på CV

Eksempel på perfekt CV

Karrieredamenes beste søknadstips

Noen minutter tidligere på dagen har kommunikasjonsrådgiver Marius Parmann i Burson-Marsteller nettopp lagt frem en rapport om primærinnsiderne på Oslo Børs. Av 5251 navn på listen, kan han avsløre at kun 27 prosent er kvinner.
- Blant de 669 aller mest betrodde rollene i næringslivet - styreledere, konsernsjefer og finansdirektører, er det kun 55 kvinner. Dette utgjør 8 prosent, sier Parmann. Noe som virker helt skjevt. Han understreker at det er rimelig å anta at ledertalent er likt fordelt mellom kvinner og menn, og at skjevfordelingen fører til at verdier går tapt. Så hvorfor er det sånn?

MÅ VILLE OG VÅGE

- Vi har ikke ett klart svar på dette, men en del av ansvaret ligger hos bedriftene og næringslivet selv. Det må tilrettelegges for den moderne kvinne som både skal få familieliv og karriere til å gå opp, sier Anne Mørup-Andersen, country manager i Nova Networks. Og legger til:
- På samme måte som menn med barn skal. Hvorfor fordelingen er så skjev som den er, er veldig merkelig. Det finnes jo mange gode grunner - også økonomisk - til å ansette flere kvinnelige toppledere. Bedriftene er nok i virkeligheten ikke hundre prosent kvalifisert til denne utfordringen ennå.

Tips til jobbintervju

Hvordan skrive jobbsøknad

Mal på CV

Eksempel på perfekt CV

Eksempel på jobbsøknad

 

© stellamagasinet.no
Anne Mørup-Andersen og Marius Parmann.

Hva må kvinnene gjøre selv?

- Kvinner må i første omgang vise til at de vil og kan, og gjerne droppe ”flinke-skolen” litt. Slutt å hør for mye på din indre kritiker, studer gode forbilder og spør om råd hos andre dyktige kvinner på din vei. En mentor eller et sosialt nettverk som bakker deg opp er også viktig. Ikke sitt og vent på at noen skal oppdage deg, fortell om deg selv og ta æren for resultatene dine, oppfordrer Mørup-Andersen. 

Og hun blir støttet av neste foredragsholder på programmet; HR-direktør Stine Fjell fra Nordea. Hennes budskap er at kvinner kan like mye som menn, men at vi må ville og våge. Menn har visstnok lettere for å brette opp ermene og ta på seg ukjente arbeidsoppgaver, mens vi kvinner må vurdere og tenke, veie opp og ned i mente og ofte undervurderer ofte vår egen kompetanse.

EMPATI OG SELVSKRYT

Noe også Mona Hellund er enig i.
- Vi kvinner skiller oss fra mannen når det kommer til omsorg og medfølelse. Vi er kanskje flinkere til å «se» medarbeiderne våre. Og dét er nettopp det nye lederskapet. Det å se medarbeiderne og å bruke våre empatiske evner.
Hun mener også vi har litt å lære av mannen når det kommer til å kunne skryte av seg selv.
- Hvis vi ikke tør å skryte litt av oss selv, hvem skal gjøre det da?

© stellamagasinet.no

Paneldebatt med representanter fra selskapene A.T. Kearney, EVRY, Nordea og Steria.

 


Om Nova Networks:

Nova Networks er et talentnettverk for toppkandidater (både kvinner og menn), og kravet for opptak er test av Aq, Bq og Eq. Man må ha minimum karakter B i snitt på vitnemålet og vise til en aktiv og spenndende CV som gjenspeiler at man har jobbet hardt med ikke bare studier, men for eksempel ulike verv.

Nettverket har rundt 10 000 medlemmer i Norden, og ca. 1200 i Norge.

Kandidatene må gjennom flere evalueringer og intervjuer, der blant annet sosiale egenskaper, modenhet og ydmykhet blir vurdert. Man kan søke opptak fra 3. studieår i høyere utdannelse, og medlemmer blir vurdert løpende. Søknadsskjema finnes på www.nova100.no.

Det avholdes ulike seminarer, caseworks, nettverksmøter etc. hele året.

 


Interessante tall fra Parmanns rapport (børsnoterte selskap):

Kun fire prosent av konsernsjefene i norske selskap er kvinner.

Det vil si: Kun 9 er kvinner av 232 konsernsjefer i Norge.

Blant de 669 aller mest betrodde rollene i næringslivet - styreledere, konsernsjefer og finansdirektører, er det kun 55 kvinner. Dette utgjør åtte prosent.

Se hele rapporten her.

(Kilde: Burson-Marsteller)

 


På seminaret 23.april deltok i tillegg til de 65 unge kvinnelige talentene også representanter fra syv norske bedrifter: Steria, Accenture, AT Kearney, Nordea, SEB, Evry og BDO.

 


Bli en stressmestrer

Flere kvinner i digitalbransjen

Psykologi: Emosjonell spising

Psykologi: Kunsten å si nei

Når kvinner har telefonskrekk

Lik Stella på Facebook!