© Einar Aslaksen

Slik er det å jobbe i en mannsdominert bransje

– Menn får kritikk på innhold, kvinner på utseendet. Det har jeg selv opplevd.

Kvinner i mannsdominerte yrker: Varaordfører KHAMSHAJINY «KAMZY» GUNARATNAM
© Einar Aslaksen

KHAMSHAJINY «KAMZY» GUNARATNAM (28)
Varaordfører i Oslo (Ap). Valgt inn i bystyret som 19-åring, tidligere leder for AUF i Oslo. Singel.

Hvorfor valgte du å bli politiker?
Fordi jeg vil gjøre en forskjell. Foreldrene mine flyttet fra krig, så jeg er veldig bevisst på at vi lever i et reelt demokrati med reell ytringsfrihet. Mye av årsaken til at jeg valgte Arbeiderpartiet, handler om likestilling og inkludering.

Hvordan er det å være kvinne i ditt yrke?
Jeg tenker ikke over det i det daglige. Historisk har kvinner vært underrepresentert i politikken, og menn vært ledere. Noen tenker nok fortsatt at lederegenskaper kommer mer naturlig hos menn. Menn kan oppfattes som handlekraftige der kvinner får høre at de er litt for bossy. Ellers viser ulike rapporter at menn og kvinner får like mye sjikane, men av forskjellig art: Menn får kritikk på innhold, kvinner på utseendet. Det har jeg selv opplevd.

Mange tenker nok på politikken som en arena der vi har kommet langt med likestilling. Hvordan står det til i dag?
Vi er aldri i mål. Jeg er femininst. Det er fordi jeg mener at vi ikke har nådd full likestilling og fordi jeg tror vi kan gjøre noe med det. For eksempel at småbarnsmødre i politikken sjelden tar gjenvalg. Der har man over tid utviklet redskaper som gjør det lettere. Alt fra menn som tar større ansvar, barnehageplasser til fødselspermisjon.

Hvorfor kommer ikke kvinnene tilbake, hvis alt ligger til rette for det?
Likestilling jobbes frem gjennom strukturer og holdninger. Strukturer er disse politiske tiltakene, men det gjenstår en del når det kommer til holdninger.

Kvinnelige politikeres utseende er fortsatt gjenstand for oppmerksomhet og debatt, hvorfor?
Mine mannlige kollegaer kjører hvit skjorte og dress hver dag. Det kan ikke kvinner gjøre på samme måte. Jeg tror det er et lederansvar å vise at du legger merke til en kollega fordi hun er flink, ikke fordi hun ser bra ut. Det handler om å fremme kvaliteter i stedet for å snakke om den fine leppestiften.

Må man ha en spesiell livsførsel for å gjøre karriere?
Småbarnsmor-eksempelet er kjempeviktig – dette er ikke kvinnekamp, det er likestillingskamp. Det er også et ansvar hos mannfolka, og veldig mange fordeler nå goder og byrder likt. I tillegg har arbeidsgiveren ansvar for å vise forståelse, tilpasse så det fungerer.

Må man se ut på en bestemt måte for å bli tatt seriøst som politiker? Det er mye korte, kjekke sveiser?
Jeg håper ikke det. Jeg legger merke til det, men har ikke tenkt på det selv ennå. Det kan være et rent tidsaspekt som spiller inn, at man bruker mindre tid på håret når det er kort?

Det er blitt sagt og skrevet mye om hersketeknikker i politikken. Er dette noe du har blitt utsatt for?
Ja. Men forskjellen er at som ung AUF-jente blir du skolert til å tro at det er menn som hovedsakelig utøver hersketeknikker. I dag vil jeg si at det er noe begge kjønn både benytter og blir utsatt for. Det forekommer, jeg har blitt utsatt for det, og håndterer det på ulike måter fra gang til gang.

Få med deg disse ekspertrådene til hvordan du bør håndtere hersketeknikker.

Eksisterer det fortsatt gutteklubber i politikken?
Det finnes gutteklubber, jenteklubber og klubber som går på tvers av kjønnene. Det handler om inkludering, ikke bare kjønn. Kolleger som også er venner, nettverk som gir deg tilgang til ting.

Hva har kvinnelige forbilder å si for rekrutteringen?
Det har så mye å si. Det handler om alt fra kjønn, innvandrerbakgrunn, folk med ulike funksjonsnedsettelser. Representasjon handler om at alle føler at de kan komme dit, delta på lik linje. Så lenge det ikke er tilfelle, har vi verken reell likestilling eller inkludering. Terskelen er lavere nå enn før, fordi man har forbilder. Det var så viktig for meg at Hadia Tajik ble politisk rådgiver det året jeg ble nominert første gang. Det var ikke akkurat mange kvinner med -minoritetsbakgrunn som hadde bemerket seg før det.

Det er flere menn enn kvinner som krysses inn ved valgene. Er kvinner dårligere til å drive personlig valgkamp?
Det kan hende kvinner er mer svertet av janteloven. Men den er utgått på dato, ta den plassen du fortjener. Personlig ser jeg bare på kvalifikasjoner når jeg krysser.

Hva er den viktigste likestillingsutfordringen i norsk arbeidsliv i dag?
Alle kvinnene med innvandrerbakgrunn som ikke er i arbeidslivet. At kvinner jobber og er yrkesaktive i Norge er viktigere enn oljepengene.

Hva vil du si til jenter som vurderer å gå inn i politikken?
Gjør det! I mange andre land ser du at det er en felles-nevner for hvem som kan bli politisk aktive. I Norge kan hvem som helst bli varaordfører!

Hvordan er det å være kvinne i forsvaret? Kvinner i mannsdominerte yrker:.
© Einar Aslaksen

INGRID MARGRETHE GJERDE (48)
Sjef for Krigsskolen, overtar som stabssjef for Hæren i Bardufoss i høst. Gift, to barn.

Hvorfor valgte du en karriere i forsvaret?
Jeg begynte på Befalsskolen i 1987 for å samle studiepoeng, med tanke på å studere medisin etterpå. Men så trivdes jeg veldig godt og ble oppfordret til å søke Krigsskolen. Jeg hadde hørt at det var en god lederutdanning, var veldig glad i friluftsliv, og så muligheten til å dyrke den interessen.

Hvordan er det å være kvinne i ditt yrke?
Jeg har hele veien trivdes svært godt både faglig og sosialt. På det nivået jeg er nå tenker jeg sjelden på at jeg er kvinne. Men gjennom 29 år i Forsvaret har jeg til tider merket det veldig godt. For det første fordi jeg i flere år har vært alene, eller i betydelig mindretall, som kvinne i avdelinger.

Er det noen jobber i Forsvaret en kvinne er dårligere kvalifisert for?
Kvinner passer i hele Forsvaret. Naturlig nok har færre kvinner de forutsetninger som skal til, i hvert fall for de mest krevende jobbene. Men det skal også sies at noen jenter er særdeles sterke, sterkere enn den jevne mann. Nå har vi kvinnelige jagerflygere, ubåtsjefer og generaler.

Hvordan har det å være kvinne i Forsvaret, forandret seg i løpet av de årene du har jobbet der?
Det har forandret seg mye. Da jeg kom inn, opplevde jeg at det var mer politisk korrekt enn egentlig villet å øke kvinneandelen og å verdsette kvinnen i organisasjonen. I dag opplever jeg på alle nivåer at de fleste genuint ønsker kvinner inn, og ser verdien i hva kvinner tilfører. Det er en helt annen respekt for kvinner nå – og arbeidsdeling, også i det enkelte forhold. Jeg kan ikke huske at noen dro fra jobb for å hente i barnehagen da jeg var ung. Nå er det en selvfølge.

Nå er verneplikten kjønnsnøytral, hva vil det ha å si, og vil det gjenspeile seg oppover i gradene, tror du?
Jeg tror det. Det er veldig positivt for Forsvaret at flere blir kjent med oss og hvilke spennende muligheter som ligger her. Jeg tror også flere vil gå videre og søke utfordringer på alle nivåer. Men jeg har ikke noe tro på at vi ender på en 50/50 kjønnsfordeling. Det tror jeg ikke er hensiktsmessig, og jeg tror heller ikke nok kvinner er interesserte.

Når bør man egentlig bytte jobb?

Hva med kvotering av kvinner til stillinger i Forsvaret, er det veien å gå for likestilling?
Jeg ønsker å unngå det. Men hvis to kandidater står likt, er det rimelig at man velger kvinnen, eller den fremmedkulturelle, eller mannen som representerer noe litt annet enn de andre. I enkelte tilfeller må man se på særskilte metoder for å få det man trenger i spesielle stillinger og funksjoner.

Hvordan lar jobben seg kombinere med å ha barn?
Det var nok verre før, men er fortsatt krevende til tider. Vår profesjon innebærer å delta i øvelser og operasjoner, hjemme og ute. Jeg har reist fra barna mine, til Afghanistan, og har vært mer borte enn de fleste kvinner jeg kjenner. Fortsatt skiller det seg ut i samfunnet, og det vil det nok alltid gjøre. Hvert par må finne sin løsning, men jeg tror på å pushe og utfordre kvinnen litt. Man går glipp av en del når man går inn i sedvanen om at det er jentene som tar hjem og barn og velger bort karrieren, nesten ubevisst.

Er det annerledes for mødre enn for fedre i Forsvaret?
Ikke så mye i selve Forsvaret, men i samfunnet rundt tror jeg faktisk det. Jeg har opplevd en del kritiske spørsmål fra sivile venninner om hvordan jeg klarer å dra fra barna. Det har vært tøft. Mannen min hører ikke det samme.

Ser du på deg selv som et forbilde for unge kvinner som ønsker en karriere i Forsvaret?
Ja, jeg ser på meg selv som et forbilde på at det går an å gjøre karriere i Forsvaret og samtidig ha familie. Og som en viktig stemme for å sørge for at det skal gå an.

Hvem har du selv sett opp til?
Flere, både kvinner og menn. Kvinner som Kristin Skogen Lund og Gro Harlem Brundtland har gjort folk mer og mer vant til at kvinner får toppstillinger. Det hjelper oss som er først, enten det er Forsvaret eller andre steder.

Hva er den viktigste likestillingsutfordringen på arbeidsplassen i dag?
Vi må jobbe med likestilling fortsatt, ikke minst med holdninger til kvinner. Enkelte har fortsatt et nedlatende syn på kvinner og hva vi kan bidra med. Vi har kommet veldig langt i Forsvaret, men er definitivt ikke i mål. Jeg tror det må kontinuerlig holdes varmt i enhver organisasjon

© Einar Aslaksen

LIVE WILHELMSEN LINDHOLM (33)
Master i rettsvitenskap, advokat og partner i Pacta siden 2012. Singel, ingen barn.

Hvorfor valgte du å bli advokat og partner?
Jeg begynte å studere jus litt tilfeldig, men merket fort at dette var et spennende fag som passet meg bra. Jeg begynte å jobbe som advokatfullmektig og fikk advokatbevilgningen etter to år. Etter hvert begynte jeg å tenke at hvis jeg skal fortsette å jobbe som advokat i det private, så vil jeg blir partner. Som partner er du deleier av selskapet du jobber i og har et ansvar som går utover egen arbeidsinnsats.

Hvordan er det å være kvinne i ditt yrke?
Det er overvekt av menn stort sett overalt, men jeg tenker ikke så mye på det. Personlig opplever jeg bransjen som inkluderende for kvinner, og vi får den respekten vi fortjener – av kollegaer, i domstolene og andre arenaer vi er på.

Må man ha en spesiell livsførsel for å gjøre din karriere?
Det er ikke en 8-16-jobb, og jeg har sjelden 37-timers uke. Du må være villig til å gjøre en ekstra arbeidsinnsats, og ha stor arbeidskapasitet. Og du må akseptere at du ikke får til alt på alle arenaer samtidig.

Er kvinner dårligere rustet til å møte arbeidspress og høye krav om inntjening?
For å generalisere, så er det kanskje noen kjønnsforskjeller som gjør at det sitter lenger inne for kvinner å gjøre noen prioriteringer. Og noe er også kulturelt betinget. Det er mye mer akseptert at en mann nesten ikke ser barna sine enn at en kvinne ikke gjør det. Da er du en dårlig mor. Men du er ikke en dårlig far, du er en forretningsmann. Kvinner kan nok lettere føle seg uglesett hvis de prioriterer karriere.

Er du konfliktsky? Da bør du lese disse rådene.

Det er langt mellom kvinner i de juridiske toppstillingene i Norge. Hva har det å si for rekrutteringen å ha kvinnelige forbilder i faget, tror du?
Det er kjempeviktig å ha noen gode rollemodeller. Å vise at det er mulig, og at det er mulig å gjøre det på forskjellige måter.

Hva mener du om kvotering?
Det er en vanskelig debatt, men jeg ville ikke blitt kvotert inn. Da tror jeg det er lett å føle seg annenrangs. Men tendensen fra blant annet USA er at flere og flere ønsker seg kvinnelige konsulenter, og stiller krav om at bedriften har en viss kvinneandel i de høyere organene og styrene. Klientene ser at god kjønnsbalanse gir et bedre produkt. Den dagen firmaene skjønner at det lønner seg kommersielt, kommer man også til å tilrettelegge bedre. Jeg håper vi ikke trenger kvotering for å få til en endring.

Hva med utdaterte holdninger til pappaperm og like-stilling i hjemmet blant menn?
Blant mannlige partnerne, i hvert fall i den forretningsjuridiske verdenen, har nok ytterst få bidratt med sin halvpart på hjemmebane gjennom årene. Men jeg håper og tror det er en utvikling fra generasjonen før til min generasjon. Likevel henger noen gammeldagse holdninger igjen.

7 av 10 uteksaminerte jusstudenter er kvinner, men det er fortsatt veldig få kvinnelige advokatpartnere. Hvorfor?
Det tar tid før kvinneandelen på jusen vil gjenspeile seg i firmaene, og det er også mange uteksaminerte som velger andre veier enn advokatyrket. Mange kvinner velger det offentlige, trolig av forskjellige årsaker. Men det er ingen hemmelighet at mange som starter i det private, faller av i småbarnsfasen fordi kombinasjonen familie og advokatkarriere blir for tøff.

Eksisterer de samme utfordringer for småbarnsfedre?
Overvekten av menn tar nok tre måneder permisjon, mens mor tar ni. Det er stor forskjell på å være borte nesten et år og å være borte i tre måneder. Så hører man også historier om dem som ikke tar permisjon i det hele tatt. Permisjonen er én utfordring – så kommer resten av livet, og tidsklemma. Igjen er det denne samvittigheten, som jeg tror veldig mange kvinner føler på, sterkere enn menn. Det var også ett av funnene til rapporten til kvinneutvalget; hovedgrunnen til at mange kvinner slutter, er følelsen av ikke å kunne bidra så mye som man ønsket. Vi må gå litt i oss selv også, tørre å være litt mer kyniske. Si at dette er bra nok.

Hva tenker du for din egen del, er du redd for å få familie?
Nei. Det finner man en løsning på. Det vil skape mange utfordringer og problemer. Det er sikkert kjempeslitsomt og vil føles håpløst i perioder. Men hvis man vil, så får man det til. Jeg er heller ikke fremmed for å kjøpe hjelp, hvis det er det som må til for at hverdagen skal gå rundt. Personlig har jeg har lyst på både karriere og familie.

Hva mener du er den viktigste likestillingsutfordringen på arbeidsplassen i dag?
I advokatbransjen er det å beholde kvinner på seniornivå. Løsningen handler nok om en tredelt kombinasjon: For det første må det være en bevisst holdning og strategi fra selskapene, de må legge til rette for de kvinnene de ønsker å beholde. For det andre må hver enkelt kvinne tørre å ta litt tøffe valg, stille krav, være ærlig mot seg selv, ledelsen og menneskene rundt seg. For at dette skal være mulig, må mennene støtte oss i dette og være med og ta sitt ansvar på hjemmebane.

Hva vil du si til unge jenter som vurderer en karriere i jus?
Jus er et kjempegodt valg. Hvis du vil gjøre en karriere i advokatyrket, må du også være bevisst på at det innebærer mye arbeid og mye ansvar. Det er en tøff bransje, og mange av de gutta som er der, er litt tøffe. Da må du svare med samme mynt for ikke å bli overkjørt. Tørre å ta plass og stille krav. 

Lik Stella på Facebook!