Slik skriver du en god cv

Se eksempel på en god CV.

© Getty Images

Hvordan skrive CV? Her er tipsene!

En CV er en oppsummering av hvem du er og hva du kan. Her får du ekspertenes beste tips til hvordan skrive CV, samt en mal på den perfekte CV!

14. september 2016 av Hanna Norberg

Når du skal skrive en CV (curriculum vitae) i forbindelse med for eksempel en jobbsøknad, er det visse ting du bør ha med.

Her lister vi opp noen eksperttips til do´s and don´ts og nederst i saken finner du en konkret mal for å skrive CV.

En CV er ikke bare en oppramsing av hvilke jobber du har hatt og hvilke skoler du har gått på. En CV er en oversikt over hvem du er, hva du kan og hva du har oppnådd.

- En CV er et tilleggsdokument til søknaden. Den er en kort og oversiktlig oppsummering av hvem du er og hva du har gjort, forteller Mette Manus i Manus Motivasjon. Hun minner om at en CV skal være god reklame for deg selv.

- CV-en skal gi en kronologisk og stikkordsmessig gjennomgang av opplysninger som er viktig for ditt kandidatur. Det er viktig at du formulerer deg så presist at du skiller deg ut fra mengden. Husk godt språk og spisst budskap!

Skal en CV fortelle at du liker å trene? Skal du legge ved et bilde av deg selv? Og ikke minst: Skal du forklare det hullet mellom de to jobbene for ti år siden?

Ekspertene har svar. Her er deres beste tips til hvordan skrive den perfekte CV:

• Vær kort og konsis

En CV bør ikke være på mer enn to sider. Den skal være oversiktlig. Bruk korte setninger. CV-en gir et førsteinntrykk av deg og alle ønsker en kandidat som er ordentlig og har en bra fremtoning.

• Selg deg selv

Start gjerne med en kort beskrivelse av deg selv. Her må nøkkelkompetansen din oppsummeres. CV-en er en liste med argumenter for hvorfor du skal få jobben.

• Utdyp punktene

Vær sikker på at mottakeren forstår hva de ulike erfaringene innebærer for deg. Fortell kort om de viktigste prosjektene du har vært med på eller de mest relevante resultatene du har oppnådd i hver jobb og utdannelse. Ikke ta for gitt at mottakeren kjenner arbeidsgiverne; skriv alltid en kort beskrivelse av bedriftene du har på CV-en din.

• Tilpass CV-en

Ikke bruk den samme CV-en til alle jobber. Den må være målrettet. Kutt ut alt som ikke er relevant for jobben og legg heller ekstra vekt på det som virkelig er det. Fremhev relevant arbeidserfaring, dersom du har det. Hvis ikke, konsentrer deg om utdanning og spesielle kunnskaper som er viktig for jobben (språk, data etc.).

• Unngå misforståelser

En CV har gjerne et formelt språk. Skriv tydelig, slik at du ikke blir misforstått. Forklar eventuelle opphold i studier og jobb, som for eksempel permisjon.

Les også: Tips til jobbintervju

 

UNNGÅ DISSE CV-TABBENE:

• Lyv aldri! Ikke overdriv erfaringene dine eller tillegg deg kunnskaper du ikke har. Det vil bli gjennomskuet.

• Unngå skrivefeil, forkortelser og slang. La andre lese korrektur og komme med forslag til forbedringer. Les grundig gjennom flere ganger selv også.

• Ikke skriv for mye om deg selv som privatperson, men gjerne litt om interesser og fritid. Hold deg til det som er relevant for jobben. Ikke legg ut om private ting.

• Ikke fyll opp CV-en med irrelevant informasjon. Gå rett til essensen.

• Ikke bruk uvanlige skrifttyper, altfor kreativt design eller farget papir. Heller et konservativt og «kjedelig» oppsett enn en rotete CV. Som hovedregel brukes Times New Roman eller Arial i størrelse 11 eller 12.

• Send aldri fra deg originale dokumenter. Det er vanligst å ta med vitnemål og attester til intervju. Dersom arbeidsgiver spør etter dette: Send alltid kopier.

• Ikke lag CV-en i et ukjent program. Arbeidsgiver må kunne åpne den. Bruk Word.

• Ikke legg ved merkelige bilder. Bildet skal representere deg i en jobbsituasjon. Ingen poserende bilder eller partybilder!

Kilder:Mette Manus, daglig leder i Manus Motivasjon. Per Gauslaa, leder for rekruttering i konsulentselskapet Assessit. Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for «Årets unge ledere» i Assessit 

MAL PÅ CV:


Personalia

Navn, adresse, telefon, e-post, fødselsdato og sivilstand/barn (ikke påkrevd). Bilde er blitt mer og mer vanlig.

LAST NED EKSEMPEL PÅ PERFEKT CV HER.


Nøkkelkompetanse

Dette er et valgfritt punkt på CV-en, men det kan være lurt å ta med. Her beskrives dine mest relevante personlige og faglige egenskaper.

Ikke bruk fyllord, men vær konkret. Dette er innsalget av deg. Informasjonen her skal gi arbeidsgiver inntrykk av hvem du er og vekke nysgjerrighet til å lese videre.


Utdanning og arbeidserfaring

Hva som står først av utdanning og arbeidserfaring avhenger av hvor lenge det er siden du ble ferdig utdannet. Er du nyutdannet, står utdanning først.

Sett opp opplysningene i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si at du begynner med det siste du gjorde.

Under utdanning er det vanlig å ta med alt du har studert fra og med videregående skole: Hvilken skole/utdanningsinstitusjon du gikk på, hvilken grad du oppnådde og når du studerte (dato og årstall).

Under arbeidserfaring må du ha med: Navn på bedriften, stillingstittel og tidsrom du jobbet der (dato og årstall).

Skriv litt om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder du hadde i de siste jobbene (i stikkordsform). Det er ikke nødvendig å ta med alle småjobbene du hadde i studietiden dersom det ikke er relevant for stillingen.


Kurs og tillitsverv

Ta med relevante kurs for stillingen du søker. Sett det opp på samme måte som under utdanning.

Ta med eventuelle tillitsverv fra skole, idrett, borettslag, politikken osv. Dette viser at du er en aktiv person som liker å ta ansvar.


Språk

• Nevn hvilke språk du kan og på hvilket nivå du er muntlig og skriftlig.


Datakunnskaper

• Dette kan være fint å nevne dersom du har kunnskaper over det helt grunnleggende eller dersom det er relevant for jobben.


Interesser

• Vis at du har interesser også utenom det å jobbe. Husk at arbeidsgiver gjerne vil få et inntrykk av deg som person (du skal inn i miljøet), ikke bare som en fagperson.


Referanser

• Du trenger ikke å ta med referanser i CV-en, men nevne at «referanser oppgis på forespørsel». Det samme gjelder for vitnemål. De trenger ikke sendes med hver søknad, men arbeidsgiver kan få kopier hvis ønskelig.

• Dersom du oppgir referanser i søknaden, ta da med navn, stillingstittel og telefonnummer.

• Det er viktig å ha tenkt ut minst to, helst tre, gode referanser. Velg dem med omhu og sørg for å spørre dem på forhånd. Du må være sikker på at referansene er positivt innstilt til deg. Vanlige referanser er tidligere (eller nåværende) arbeidsgiver, kolleger, fagforeningskontakt, lærer, trener, venner (hvis du ikke har andre du kan bruke). Referansene blir gjerne kontaktet etter intervju.

 

 EKSPERTENES TIPS TIL HVORDAN MAN SKRIVER EN BRA CV:

Slik skriver du en god CV

ANITA KROHN TRAASETH Administrerende direktør i Hewlett Packard Norge.

1. Ikke bare list opp jobbene du har hatt, men vis tydelig hvilke resultater du har oppnådd.

2. En god CV bør ikke være på mer enn to sider. Begynn med å oppsummere nøkkelkvalifikasjoner, deretter jobb (nyeste først), så utdannelse og til slutt verv, utmerkelser, engasjement og fritidsinteresser.

3. Unngå skrivefeil, ulike skrifttyper og rotete oppsett. Det gir et dårlig førsteinntrykk.

Anita Krohn Traaseth deler hele sin søknad med Stellas lesere: Les hennes jobbsøknad her.

 

 

Eksempel på en perfekt cv

 JULIE HOLST BERNTSEN Rådgiver i PR-byrået Gambit H&K.

1. En god CV skal være kort og oversiktlig. Den skal vise hva du har gjort, men bør ikke være på mer enn én side. Legg gjerne ved et bilde.

2. Begynn med et kort sammendrag der du trekker frem de viktigste kvalitetene dine.

3. En oppramsing av jobber du har hatt er i seg selv uinteressant. Fortell også hva du hadde ansvar for, hva du ble målt på og hva du oppnådde. Er det ikke plass til alt? Velg ut de tre viktigste.

 

 

Slik skal en cv se ut

 THINA MARGRETHE SALTVEDT oljeanalytiker i Nordea Markets.

1. Den må være kort (maks én side), ha struktur og gi oversikt over bakgrunnen din.

2. Begynn med tre-fire linjer om hvem du er og hva som er de viktigste kvalifikasjonene og egenskapene dine. Tilpass dette til stillingen du søker på: Hvorfor er akkurat du attraktiv for denne jobben?

3. En CV skal gi inntrykk av hvem du er, derfor bør den ikke bare vise dine faglige kvalifikasjoner, men også interesser og egenskaper. Personlighet betyr mye, det er viktig for bedriften at du passer inn i deres team.

Disse tre karrieredamene deler også sine beste jobbsøkertips med Stella.

Les også: Tips til jobbintervju


 

Lik Stella på Facebook!