Kvinnekroppen er mer komplisert enn mannens ifølge lege og forsker Karolina Kublickiene.
Kvinnekroppen er mer komplisert enn mannens ifølge lege og forsker Karolina Kublickiene. Kvinner er mer kompliserte enn menn - medisinsk sett.
© Getty Images

Kvinner er mer kompliserte enn menn

I medisinsk forstand er kvinnekroppen mye mer komplisert enn mannens, mener lege og forsker Karolina Kublickiene.

12. mai 2011 av Andrea Brygard

Er kvinner mer kompliserte enn menn? Ja, i alle fall i medisinsk forstand, mener lege og forsker Karolina Kublickiene.

Kjønnsperspektiv på helse

Karolina Kublickiene er fødselslege og spesialist i gynekologi, og seniorforsker ved Karolinska Institutet i Stockholm. Hun holdt nylig et innlegg om temaet under Kvinnehelsedagene i april. Kvinnehelsedagene arrangeres av Norske kvinners sanitetsforening, og årets arrangement var det første i det som skal bli et årlig arrangement.

Her pekte hun blant annet på at kvinners helse har vært et prioritert område i Sverige i de siste årene: - Vi har gått fra kvinnehelse som noe som handler om de reproduktive organene, til å ha et kjønnsperspektiv på helse.

Forskeren mener kvinnekroppen bør forskes mer på medisinsk sett. © Getty Images

Kun forskning på menn tidligere

Historisk sett har medisinsk forskning vært gjort på menn, ofte militære eller medisinerstudenter. Resultatet har vært at man har generalisert fra menn av europeisk avstamning, i alderen 18-22, til befolkningen som helhet. I senere år har man begynt å se det problematiske med dette, spesielt i forhold til kvinner.

- I fysiologisk forstand er kvinner langt mer kompliserte enn menn. En viktig årsak til dette er at nivået av kjønnshormoner varierer mye mer gjennom livet for kvinner enn for menn. Dette påvirker for eksempel det kardiovaskulære systemet, og dermed risikoen for hjerte- og karsykdommer, forteller Kublickiene.  

En rekke sykdommer rammer kvinner oftere enn menn. Det gjelder for eksempel beinskjørhet, hvor 80 prosent av dem som rammes er kvinner. Autoimmune sykdommer, som eksempel MS og revmatisme, rammer tre ganger så mange kvinner som menn. Depresjon og seksuelt overførbare sykdommer rammer også kvinner oftest.

Graviditet er en viktig faktor

- Det er mye som tyder på at graviditet er en stresstest for hjertesykdom hos kvinner. En kvinne som for eksempel har svangerskapsforgiftning under graviditeten kan ha økt risiko for hjerteproblemer senere i livet. Dessverre er det få leger som tenker på å etterspørre graviditetshistorien når de vurderer helsen til eldre kvinner, sier Kublickiene.  

 

Kilde: Informasjonssenter for kjønnsforskning (kilden.no).

Lik Stella på Facebook!